ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ธ.ค. 2565
2รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 (1)27 ม.ค. 2565
3รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 (2)27 ม.ค. 2565
4รานงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ธ.ค. 2564
5ฐานข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย ปี 256430 ก.ย. 2564
6ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย16 ส.ค. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
8สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 พ.ย. 2563
9รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25636 ก.ย. 2563
10แบบรายงานประจำปี 2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ-เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ9 เม.ย. 2562
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256211 ม.ค. 2562
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลแม่สอย28 ก.ย. 2561
13โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 255926 ก.ย. 2559
14โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25596 ก.ย. 2559

1

X ปิด