ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
4,974
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
24,385
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
44,157
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 (1)27 ม.ค. 2565
2รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 (2)27 ม.ค. 2565
3รานงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ธ.ค. 2564
4ฐานข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย ปี 256430 ก.ย. 2564
5ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย16 ส.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
7สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 พ.ย. 2563
8รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25636 ก.ย. 2563
9แบบรายงานประจำปี 2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ-เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ9 เม.ย. 2562
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256211 ม.ค. 2562
11รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลแม่สอย28 ก.ย. 2561
12โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 255926 ก.ย. 2559
13โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25596 ก.ย. 2559

1

X ปิด