ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,048
ปีนี้
24,459
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
44,231
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-ฉบับที่-4-พ.ศ.25641 มิ.ย. 2564
2กฎกระทรวง-กำหนดอัตราภาษีป้าย-พ.ศ.-25634 ม.ค. 2564
3พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-25609 เม.ย. 2563
4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-25601 เม.ย. 2563
5คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ4 มี.ค. 2563
6สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง29 ม.ค. 2561
7แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256320 ต.ค. 2560

1

X ปิด