ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
4,809
เดือนที่แล้ว
4,334
ปีนี้
34,046
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
80,247
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการใช้จ่าบงบประมาณประจำปีงบประมาณ 25642 มี.ค. 2565
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
3รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 ต.ค. 2561
4รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข 1 ต.ค. 2561
5รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง30 ก.ย. 2561
6รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร 30 ก.ย. 2561
7รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ30 ก.ย. 2561
8รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา 30 ก.ย. 2561
9รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน30 ก.ย. 2561
10รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป30 ก.ย. 2561
11รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 30 ก.ย. 2561
12รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรักษาความสงบภายใน 30 ก.ย. 2561
13รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30 ก.ย. 2561
14รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30 ก.ย. 2561
15รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม 30 ก.ย. 2561

1

X ปิด