ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,937
เดือนที่แล้ว
4,334
ปีนี้
34,174
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
80,375
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 ต.ค. 2565
2แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 ต.ค. 2564
3แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 พ.ค. 2564
4จำนวนถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลแม่สอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256228 ต.ค. 2563
5ทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)28 ต.ค. 2563
6แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพแก่บุคคลากรส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มต่างๆ28 ต.ค. 2563
7แนวทางพัฒนาส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สงบเรียบร้อย มั่นคงและปลอดภัย28 ต.ค. 2563
8แนวทางพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานให้เข้มแข็งได้มาตรฐาน28 ต.ค. 2563
9ยุทธศาสตร์การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2563
10บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25618 ต.ค. 2561
11ข้อมูลถนนสายหลักในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่สอย31 ต.ค. 2560
12แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 23 พ.ย. 2559

1

X ปิด