ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

ลำดับรายการวันที่
1จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–199 ส.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของ (โควิด - 19) ฉบับที่ 219 ก.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของ (โควิด - 19) ฉบับที่ 1)2 ก.ค. 2564
4คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ13 พ.ค. 2564
5คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานสยกเทศมนตรี และเลขานุการนายกฯ5 พ.ค. 2564
6ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย และสภาฯ29 เม.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 ต.ค. 2563
8ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 30 มิ.ย. 2563
9ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
10ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 22 ก.พ. 2562
11จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่สอย 29 ส.ค. 2557
12การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 27 ม.ค. 2557

1

X ปิด