ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.256130 ต.ค. 2563
2เทศบัญญัติตำบลแม่สอย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256128 ต.ค. 2563
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256028 ต.ค. 2563
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.255828 ต.ค. 2563
5เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่สอย พ.ศ. 255828 ต.ค. 2563
6เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255828 ต.ค. 2563
7เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ตลาด28 ต.ค. 2563

1

X ปิด