ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 พ.ค. 2564
2คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ และหัวหน้า แต่ละกอง26 พ.ค. 2564
3คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล26 พ.ค. 2564
4คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สอย26 พ.ค. 2564
5คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สอย 26 พ.ค. 2564
6คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย26 พ.ค. 2564
7คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สอย26 พ.ค. 2564
8คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย2 ก.ค. 2563
9คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขคำสั่งการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ต.ค. 2562
10คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย3 ต.ค. 2562
11คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 2 ต.ค. 2562
12คำสั่ง การมอบหมายอำนาจของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติราชการแทน17 ก.ย. 2562
13คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย21 พ.ย. 2561
14คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สอย4 พ.ค. 2560
15คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สอย31 พ.ค. 2559

1

X ปิด