ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

ลำดับรายการวันที่
1การพัฒนาบุคลากร30 มี.ค. 2566
2การประเมินผลการปฎิบัติราชการ30 มี.ค. 2566
3การให้คุณให้โทษและสรา้งขวัญกำลังใจ30 มี.ค. 2566
4การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร30 มี.ค. 2566
5การบรรจุและการแต่ตั้งบุคลากร30 มี.ค. 2566
6หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล4 เม.ย. 2565
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ม.ค. 2565
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .256512 ม.ค. 2565
9ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .256512 ม.ค. 2565
10หลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม-พ.ศ.25647 มิ.ย. 2564
11หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.25626 พ.ค. 2564
12ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 16 ก.ค. 2561
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สอย 16 ก.ค. 2561
14หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 3 ม.ค. 2561
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล25 พ.ย. 2545

1

X ปิด