ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,048
ปีนี้
24,459
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
44,231
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล4 เม.ย. 2565
2ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ม.ค. 2565
3ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .256512 ม.ค. 2565
4ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .256512 ม.ค. 2565
5หลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม-พ.ศ.25647 มิ.ย. 2564
6หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.25626 พ.ค. 2564
7ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 16 ก.ค. 2561
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สอย 16 ก.ค. 2561
9หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 3 ม.ค. 2561
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล25 พ.ย. 2545

1

X ปิด