ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,048
ปีนี้
24,459
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
44,231
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

1
อบรมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย อาสาเป็นตัวแทนชาวบ้าน บ้านป่ากล้วยพัฒนาซึ่งอยู่ในเขตโครงการหลวง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 เพื่อให้มีความรู้ในหลักและวิธีการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยังยืนแบบโครงการหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้แบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยังยืน เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ถนน ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ # การส่งเสริมรายได้จากการเกษตร และกิจกรรมนอกภาคการเกษตร #จัดโดยสภาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.)

22 สิงหาคม 2565

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด(ปลาบ้า+ตะเพียนขาว) จำนวน 100,000 ตัว,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00น. นายจักรกฤษ ปวนปันใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย ผู้อำนวยการกองคลังเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับประมงอำเภอจอมทอง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด(ปลาบ้า+ตะเพียนขาว) จำนวน 100,000 ตัว ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

17 สิงหาคม 2565

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายภัทราวุธ กันทะสิงห์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายเทอดพงษ์ วงค์จิตติมา หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โครงการประตูระบายน้ำตำบลแม่สอย

10 สิงหาคม 2565

มอบรถเข็นให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญชัย พระพันเพขร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย มอบรถเข็นให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลแม่สอย

09 สิงหาคม 2565

มอบทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร นายอินสม วงค์สันติเจริญ ประธานสภาเทศบาลตำแม่สอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย นายธวัช จันชูทิพย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย ร่วมมอบทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 #ระดับอนุบาล #และระดับประถมศึกษา (รอบแรก) จำนวน 69 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย

08 สิงหาคม 2565

ส่งมอบรถเข็นให้ผู้พิการเพิ่มเติมจำนวน 4 คัน,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. พ.ท.วัชรินทร์ ไทรแก้ว ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 และ พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ คำเสน นายทหารฝ่ายแผนและโครงการกองพันพัฒนาที่ 3 พร้อมคณะ ส่งมอบรถเข็นให้แก่เทศบาลตำบลแม่สอย โดยนายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายจักรกฤษ ปวนปันใจ และนายปั๋น อมรรัตนโยธิน และนางสาวมาธวรรย์ คำแห่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบรถเข็นให้ผู้พิการเพิ่มเติมจำนวน 4 คัน

03 สิงหาคม 2565

ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร นายอินสม วงค์สันติเจริญ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญบ้าน ประชาชนตำบลแม่สอยร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำ(อ่าง 8 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

27 กรกฎาคม 2565

ร่วมสำรวจถนนในหมู่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 14,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายภัทราวุธ กันทะสิงห์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายเทอดพงษ์ วงค์จิตติมา หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย กองช่าง ร่วมสำรวจถนนในหมู่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงเจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงก่อสร้างถนน จำนวน 5 สาย

25 กรกฎาคม 2565

ร่วมตรวจสอบสภาพรถตู้โรงพยาบาลจอมทอง เพื่อขอรับโอนมาใช้เป็นรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษ ปวนปันใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายอินสม วงค์สันติเจริญ ประธานสภา นายสุนทร จันทร์เป็ง รองประธานสภา และนางสาวมาธวรรย์ คำแห่ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบสภาพรถตู้โรงพยาบาลจอมทอง เพื่อขอรับโอนมาใช้เป็นรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลแม่สอย

25 กรกฎาคม 2565

ร่วมรับเช็คโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปั๋น อมรรัตนโยธิน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายนิกร ศักดิ์บุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย และนายสมชาย สมวงค์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมรับเช็คโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมการสร้างเครื่อข่าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านน้ำบาดาล ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายจักรกฤษ ปวนปันใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายภัทราวุธ กันทะสิงห์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย หัวหน้าฝ่ายกองช่าง ร่วมอบรมโครงการศึกษาและจัดทำสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และกิจกรรมการสร้างเครื่อข่าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านน้ำบาดาล หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

21 กรกฎาคม 2565

ร่วมมอบรถเข็นและอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่สอย นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย หัวหน้าส่วนราชการและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่สอย ขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์กองพันพัฒนาที่ 3 และโรงพยาบาลจอมทอง ร่วมมอบรถเข็นและอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่สอย

20 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน
สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สอย ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ สำนักสงฆ์บ้านห้วยฝาง ม.8 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
12 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีสืบชะตาและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาส่งเสริมเด็กในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย ร่วมพิธีสืบชะตาและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาส่งเสริมเด็กในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

08 กรกฎาคม 2565

ซ่อมแซมถนน ที่เสียหาย ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น. คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย ร่วมกับผู้นำชุมชน ซ่อมแซมถนน
ที่เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่สอย ถนนเขตพื้นที่ หมู่ที่4 หมู่5 หมู่6 หมู่10 หมู่13
04 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (370 รายการ)

X ปิด