ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

1
ร่วมเปิดอบรมวางแผนเสริมพลังชีวิตครอบครัวโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ร่วมเปิดอบรมวางแผนเสริมพลังชีวิตครอบครัวโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย
29 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย
25 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมประชุมชี้แจง  ยืนยันข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เกษตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมชี้แจง ยืนยันข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุม ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ด้านพืช ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สอย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประภัย จำนวน 117 ราย จำนวนไร่ 218.25 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 883,476 .- บาท
24 สิงหาคม 2566

ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน แก่อสม. เขต รพ.สต. บ้านวังน้ำหยาด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน แก่อสม. เขต รพ.สต. บ้านวังน้ำหยาด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย
24 สิงหาคม 2566

ร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่11 ),เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร งานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่11 ) จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สอย ให้ความรู้โดย นางพันธิตรา สินธุวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและ นางสาววาริษา คำโด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลจอมทอง และร่วมทำกิจกรรมถาม-ตอบให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกิจกรรม ณ ลานบ้านสบสอย
24 สิงหาคม 2566

ร่วมต้อนรับ ท่าน ส.ส. นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ท่าน ส.จ. ยงยุทธ ยาวิชัย ท่านอุ่นเรือน คำภิโร นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
ศึกรวมพลคนรักมวยไทยแม่สอย ณ สนามมวยชั่วคราวสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ ท่าน ส.ส. นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ท่าน ส.จ. ยงยุทธ ยาวิชัย ท่านอุ่นเรือน คำภิโร นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานงานศึกรวมพลคนรักมวยไทยแม่สอย
20 สิงหาคม 2566

ร่วมมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งการประกวดผลผลิตทางการเกษตรตำบลแม่สอย และเกษตรกรดีเด่นตำบลแม่สอยทั้ง 15 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
โครงการจัดงานของดีตำบลแม่สอย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลแม่สอยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ท่านนายอำเภอจอมทอง ยุทธพงศ์ ไชยศร ท่านปลัดอำเภอจอมทอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งการประกวดผลผลิตทางการเกษตรตำบลแม่สอย และเกษตรกรดีเด่นตำบลแม่สอยทั้ง 15 หมู่บ้าน
19 สิงหาคม 2566

โครงการจัดงานของดีตำบลแม่สอย ประจำปี 2566 ประมวลภาพร่วมเดินขบวนของดีตำบลแม่สอย ทั้ง 15 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
โครงการจัดงานของดีตำบลแม่สอย ประจำปี 2566 ประมวลภาพร่วมเดินขบวนของดีตำบลแม่สอย ทั้ง 15 หมู่บ้าน นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย ชมรมกำนัน/ผู้ใหญบ้าน ประชาชนตำบลแม่สอยทั้ง 15 หมู่บ้าน
19 สิงหาคม 2566

ร่วมให้การต้อนรับ ท่านประธานในพิธี ส.ส. นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ท่านนายอำเภอจอมทอง ยุทธพงศ์ ไชยศร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจอมทอง ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการจัดงานของดีตำบลแม่สอย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ท่านประธานในพิธี ส.ส. นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ท่านนายอำเภอจอมทอง ยุทธพงศ์ ไชยศร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจอมทอง ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการจัดงานของดีตำบลแม่สอย ประจำปี 2566 พร้อมร่วมชมการแสดงของดีตำบลแม่สอย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย
18 สิงหาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับ ผู้อำนวยการกรมทรัพยากรน้ำลำปาง สำรวจและยืนยันจุดที่ตั้งโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา  ม.10,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับ ผู้อำนวยการกรมทรัพยากรน้ำลำปาง สำรวจและยืนยันจุดที่ตั้งโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา ม.10 ต.แม่สอย เพื่อแก้ไขปัญหาระบบคุณภาพน้ำประปาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567
13 สิงหาคม 2566

การประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
การประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย
11 สิงหาคม 2566

เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่11 ),เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย งานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่11 ) จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สอย ให้ความรู้โดย ภญ.ทิวาพร เฟื่องฟูกิจการ เภสัชกรปฎิบัติการและ ภญ.ศุภางค์ ด้วงประสิทธิ์ เภสัชกรปฎิบัติการ จากโรงพยาบาลจอมทอง ให้ความรู้เรื่อง รอบรู้เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาสเตรียรอยด์ ยาNSAIDs (ยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อ) ยาชุดตามท้องตลาด และร่วมทำกิจกรรมถาม-ตอบให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม พร้อมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสบสอย
09 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน แปลงป่าช้าบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ได้ประชุมร่วมกันกรณีเทศบาลตำบลแม่สอยขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน แปลงป่าช้าบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ได้ประชุมร่วมกันกรณีเทศบาลตำบลแม่สอยขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลตำบลแม่สอย และลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าช้าบ้านหนองคัน
04 สิงหาคม 2566

ร่วมตรวจความเสียหาย(ลำไย)บ้านห้วยพัฒนาม.13 สะแพด ม.9 ที่ได้รับความเสียหาย และชี้แจ้งหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรเทศบาลตำแม่สอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงารเกษตรอำเภอจอมทอง ร่วมตรวจความเสียหาย(ลำไย)บ้านห้วยพัฒนาม.13 สะแพด ม.9 ที่ได้รับความเสียหาย และชี้แจ้งหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป
04 สิงหาคม 2566

ส่งมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่สอยในโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายจักรกฤษ ปวนปันใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย ส่งมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่สอยในโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566
27 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 39  (578 รายการ)

X ปิด