ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,048
ปีนี้
24,459
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
44,231
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

อบรมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย อาสาเป็นตัวแทนชาวบ้าน บ้านป่ากล้วยพัฒนาซึ่งอยู่ในเขตโครงการหลวง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 เพื่อให้มีความรู้ในหลักและวิธีการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยังยืนแบบโครงการหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้แบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยังยืน เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ถนน ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ # การส่งเสริมรายได้จากการเกษตร และกิจกรรมนอกภาคการเกษตร #จัดโดยสภาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.)


 
22 สิงหาคม 2565
X ปิด