ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
4,974
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
24,385
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
44,157
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

นายธวัช แก้วควายงาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นางสาวอุไรวรรณ แสนสามก๋อง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


-ว่าง-
นักสันทนาการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิราพร ใจมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิษณุ เป็งใจ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิทยารัตน์ ปิกวงค์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพ์นิภา สันติสกุลธารา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสรัญญา ราชโยธา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุรีย์ ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ


นางพัฒนา แก้วเคียงคำ
ครูชำนาญการ


นางศรีวรรณ์ เป็งเส้า
ครูชำนาญการ


นางพัชรินทร์ กันทะสิงห์
ครูชำนาญการ


นางนิตยา มะโนธรรม
ครูชำนาญการ


นางสาวดาวรุ่ง ใจมา
ครูชำนาญการ


นางสาวกังสดาล ภัทรรังสรรค์
ครูชำนาญการ


นางสาววรณัน ด้วงโอ๊ะ
ครูชำนาญการ


นางดวงดาว จุมปาทอง
ครูชำนาญการ


นางศิริรัตน์ กิจจานุรักษ์สกุล
ครู


นางสาวพรสวรรค์ อุนจะนำ
ครู


นางมยุรี จันตะวงศ์
ครู


นางสาวสายรุ้ง จันชูทิพย์
ครู


นางบานเย็น เป็งขันธ์
ครู


-ว่าง-
ครู


นางวิกานดา ยุบยำแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงดาว สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางชาลิสา แซ่วะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรัญญา คำไผ่ประพันธ์กุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


X ปิด