ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

นายธวัช จันชูทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นางสาวอุไรวรรณ แสนสามก๋อง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


-ว่าง-
นักสันทนาการ


นางสาวจิราพร ใจมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิษณุ เป็งใจ
คนงาน


นางสาวพิทยารัตน์ ปิกวงค์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพ์นิภา สันติสกุลธารา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสรัญญา ราชโยธา
จ้างเหมาบริการ


นายธงชัย เสงี่ยมกลาง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุรีย์ ศรีวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรีวรรณ์ เป็งเส้า
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรินทร์ กันทะสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัฒนา แก้วเคียงคำ
ครูชำนาญการ


นางนิตยา มะโนธรรม
ครูชำนาญการ


นางสาวดาวรุ่ง ใจมา
ครูชำนาญการ


นางสาวกังสดาล ภัทรรังสรรค์
ครูชำนาญการ


นางสาววรณัน ด้วงโอ๊ะ
ครูชำนาญการ


นางดวงดาว จุมปาทอง
ครูชำนาญการ


นางศิริรัตน์ กิจจานุรักษ์สกุล
ครูชำนาญการ


นางสาวพรสวรรค์ อุนจะนำ
ครู


นางมยุรี จันตะวงศ์
ครู


นางสาวสายรุ้ง จันชูทิพย์
ครู


นางบานเย็น เป็งขันธ์
ครู


-ว่าง-
ครู


นางวิกานดา ยุบยำแสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงดาว สุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก


นางชาลิสา แซ่วะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรัญญา คำไผ่ประพันธ์กุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุพา ไชยสีธิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธณัฐพร ธิกูลดี
ผู้ดูแลเด็ก


X ปิด