ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,937
เดือนที่แล้ว
4,334
ปีนี้
34,174
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
80,375
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
27 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
25 กันยายน 2566

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
18 กันยายน 2566

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอลดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานการประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ เชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
18 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
15 กันยายน 2566

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
10 สิงหาคม 2566

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ห้ามมิให้มีการซื้อ ขาย เช้า หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อปลูกพืชผลอาสินหรือสิ่งปลูกสรา้งโดยมิได้รับอนุญาต,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
24 กรกฎาคม 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
17 กรกฎาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่องผลการประกวดคำขวัญ ตามโครงการยุวชนแม่สอยรุ่นใหม่ ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2566 ยินดีกับน้องด้วยนะคะ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
03 กรกฎาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า้ง (ครั้งที่ 2 )ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
30 มิถุนายน 2566

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราบการแทนปลัดเทศบาล นิติกร และนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่สอย ร่วมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การสะสมวัสดุและสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  ณ ร้านประยูรค้าของเก่า ม.11,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
22 มิถุนายน 2566

แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
19 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
19 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สอย ประชุมร่วมกันเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้หากประชาชนตำบลแม่สอย มีปัญหาด้านข้อกฎหมาย ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่ งานนิติการ ชั้น2 ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สอย หรือติดต่อสอบถามมาทางโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ 053-032540,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
12 มิถุนายน 2566

26มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
12 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (262 รายการ)

X ปิด