ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
1,309
ปีนี้
720
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
20,492
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239

1
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่สอย และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตตำบลแม่สอย ร่วมลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในตลาดนัด ตามมาตราการป้องกันโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
06 มกราคม 2565

วัทที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลแม่สอย นำโดยนายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สอยทุกคน ร่วมตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ก่อนปฎิบัติงานและขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากรพ.สต ตำบลแม่สอย ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
04 มกราคม 2565

วันที่ 2 มกราคม 2565 ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลแม่สอย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
02 มกราคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองช่างหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้างานป้องกัน เจ้าหน้าที่เทศบาล รพ.สต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชรป.ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิชญะ เขมจิรานนท์ ปลัดอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
29 ธันวาคม 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ปลัดอำเภอจอมทอง นายภัทราวุธ กันทะสิงห์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน ศปก.ตำบลแม่สอย ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันตามมาตรการการป้องกันโควิด-19,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
28 ธันวาคม 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อม คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจจุดที่ตั้งแพและเสาหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านห้วยห้า 2,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
24 ธันวาคม 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวิชญะ เขมจิรานนท์ ปลัดอำเภอจอมทอง ปลัดประจำตำบลแม่สอย นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ผอ.รพ.สต.ตำบลแม่สอย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ประชุมศปก.ต.แม่สอย เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 และมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
17 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน คุณครู ร่วมประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงวัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้วยม่วงฝั่งซ้าย เรื่องมาตรการการเปิดเรียน และการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
15 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สอยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า และหารือการแก้ไขปัญหาในการเกษตร,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
15 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมเวทีกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องลูกประคบสมุนไพร และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มลูกจ้าง อว.ตำบลแม่สอย ณ.หอประชุมบ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
15 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายวิชญะ เขมจิรานนท์ ปลัดอำเภอจอมทอง ปลัดประจำตำบลแม่สอย นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายจักรกฤษ ปวนปันใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM.2.5 ในระดับพื้นที่ ระดับตำบล,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
15 ธันวาคม 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองช่าง ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำรวจความต้องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมสำรวจอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 เพื่อการปรับปรุง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
14 ธันวาคม 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจักรกฤษ ปวนปันใจ (รองนายกฯ) นายภัทราวุธ กันทะสิงห์ (เลขานุการ) พร้อม จนท.กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนน และตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
13 ธันวาคม 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายธวัช แก้วควายงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก เรื่องมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ.ศูนย์บ้านใหม่สารภี เวลา 9.30น. และ ศูนย์บ้านแม่สอย เวลา 10.30น.,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
09 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายภัทราวุธ กันทะสิงห์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ม.7 และนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สอย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการการเปิดตลาดนัด วันอังคาร ที่ 7 ธ.ค. 2564 ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้มาใช้บริการ ได้ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน เรียบร้อย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
07 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (268 รายการ)

X ปิด