ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
1,645
ปีนี้
14,308
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
14,308
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด ตามโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ICT)ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผูัอำนวยการกองช่าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน น้องๆ ลูกจ้าง1ตำบล1มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด ตามโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ICT)ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้าน ICT ให้คนในชุมชนทุกกลุ่ม เช่น ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนพิการ และประชาชนทั่วไป นับเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
***สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน เปิดบริการแล้ว (ผู้ใช้บริการให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง) ซึ่งเปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ.โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
04 ตุลาคม 2564

ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงาน ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

การประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงาน ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง จากกรมอนามัยพร้อมรับฟังข้อมูลแนวทางการดำเนินการLTC จากเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านแปะและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยมีเจ้าหน้าที่รพ.สต.ตำบลแม่สอยและนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สอย ดำเนินการขับเคลื่อนงานการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งในตำบลแม่สอย

01 ตุลาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่สอย ปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ บ้านหนองบัว ม.15 และ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่สอย ปีงบประมาณ 2564

30 กันยายน 2564

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผล กระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่การเกษตรจากการยกระดับน้ำของ ปตร.แม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผล
กระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่การเกษตรจากการยกระดับน้ำของ ปตร.แม่สอย
29 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่สอย ได้รับแจ้งจากบ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่14 เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ต้นไม้หักโค่น ทับสายไฟ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สอย (กองช่าง) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วในเบื้องต้น,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

เทศบาลตำบลแม่สอย ได้รับแจ้งจากบ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่14 เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ต้นไม้หักโค่น ทับสายไฟ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สอย (กองช่าง) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วในเบื้องต้น

29 กันยายน 2564

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ฯ ม.3 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ฯ ม.3 บ้านแม่สอย

28 กันยายน 2564

การประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 /2564,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

การประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 /2564 วันอังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

28 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาที่ดิน มอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำหมักไล่แมลง โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

28 กันยายน 2564

โครงการทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุตำบลแม่สอย ม.7 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุตำบลแม่สอย ม.7 บ้านสบสอย โดยเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

27 กันยายน 2564

ตรวจปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน และมีน้ำป่าไหลหลาก และเร่งหาทางแก้ไขและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร/หัวหน้างานป้องกันฯ
ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน และมีน้ำป่าไหลหลาก และเร่งหาทางแก้ไขและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานสถานพยากรณ์อากาศ ตอนนี้มีดีเปรสชัน 2ลูกกอตัวพร้อมกัน คือ20W บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กับ 21W บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ถ้าลูกไหนทวีกำลังเป็นโซนร้อนก่อน ก็จะได้ใช้ชื่อเตี้ยนหมู่ อีกลูกก็จะใช้ชื่อมินดึลเล
1.เตี้ยนหมู่ 电母 Dianmu ตั้งโดยประเทศจีน​ เป็น​ชื่อเทพธิดาแห่งสายฟ้า
2.มินดึลเล 민들레 Mindulle ตั้งโดยประเทศเกาหลีเหนือ เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงจิตใจที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์ของสาวเกาหลี
———————
????????ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
พายุลูกนี้มีผลต่อประเทศไทย 24 - 26 ก.ย. 64 นี้
23 กันยายน 2564

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "ทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุตำบลแม่สอย",เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "ทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุตำบลแม่สอย"จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยฝาง อุดหนุนงบประมาณดำเนินการโดยเทศบาลตำบลแม่สอยปีงบประมาณ 2564

22 กันยายน 2564

ตรวจคัดกรองATKให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด)เพิ่มเติมจากเดิม,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่สอย พบกลุ่มเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 บ้านห้วยละ จ.ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย พร้อมคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในตำบลแม่สอย ร่วมตรวจคัดกรองATKให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด)เพิ่มเติมจากเดิม จำนวน 50 คน ต้องมีการกักตัวและเฝ้าระวังม.6 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย และกลุ่มเสี่ยงต่ำ (กลุ่มเหมาลำไย) ณ. รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

22 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำห้วยไหลกัดเซาะจนขาดเสียหายสัญจรไม่ได้ในพื้นที่ตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

นายจักกฤษ ปวนปันใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยนายภัทราวุธ กันทะสิงห์ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำห้วยไหลกัดเซาะจนขาดเสียหายสัญจรไม่ได้ในพื้นที่ตำบลแม่สอย

22 กันยายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลแม่สอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2564,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
ประชุมสภาเทศบาลแม่สอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา09.30 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลแม่สอย
21 กันยายน 2564

เทศบาลแม่สอยร่วมกับเกษตรอำเภอจอมทองลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนนาข้าว ปี64 ตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
18 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (221 รายการ)

X ปิด