ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
1,309
ปีนี้
720
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
20,492
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239

ลำดับรายการวันที่
1นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)6 พ.ค. 2564
2การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร6 พ.ค. 2564
3การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร6 พ.ค. 2564
4การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สอย6 พ.ค. 2564
5หลัเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.25626 พ.ค. 2564
6มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
7 หลักเกณฑ์และการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
8ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม)6 พ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม)6 พ.ค. 2564
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
12รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25636 พ.ค. 2564
13โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี25 ก.พ. 2564

1

X ปิด