ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
250
เดือนที่แล้ว
2,717
ปีนี้
18,713
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,713
ไอพี ของคุณ
54.211.101.93

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 พ.ค. 2564
2คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ และหัวหน้า แต่ละกอง26 พ.ค. 2564
3คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล26 พ.ค. 2564
4คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สอย26 พ.ค. 2564
5คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สอย 26 พ.ค. 2564
6คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย26 พ.ค. 2564
7คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สอย26 พ.ค. 2564
8คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย2 ก.ค. 2563
9คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขคำสั่งการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ต.ค. 2562
10คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย3 ต.ค. 2562
11คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 2 ต.ค. 2562
12คำสั่ง การมอบหมายอำนาจของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติราชการแทน17 ก.ย. 2562
13คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย21 พ.ย. 2561
14คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สอย4 พ.ค. 2560
15คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเดิมและที่แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการกฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สอย31 พ.ค. 2559

1

X ปิด