ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสชสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
1,899
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,899
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43

ลำดับรายการวันที่
1ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 30 มิ.ย. 2563
2ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
3ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 22 ก.พ. 2562
4จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่สอย 29 ส.ค. 2557
5การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 27 ม.ค. 2557

1

X ปิด