ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสชสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
261
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
1,998
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,998
ไอพี ของคุณ
3.231.102.4

ลำดับรายการวันที่
1รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข 1 ต.ค. 2561
2รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 ต.ค. 2561
3รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม 30 ก.ย. 2561
4รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30 ก.ย. 2561
5รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30 ก.ย. 2561
6รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรักษาความสงบภายใน 30 ก.ย. 2561
7รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 30 ก.ย. 2561
8รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป30 ก.ย. 2561
9รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน30 ก.ย. 2561
10รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา 30 ก.ย. 2561
11รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ30 ก.ย. 2561
12รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร 30 ก.ย. 2561
13รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง30 ก.ย. 2561

1

X ปิด