ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
1,645
ปีนี้
14,308
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
14,308
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
2รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 ต.ค. 2561
3รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข 1 ต.ค. 2561
4รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง30 ก.ย. 2561
5รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร 30 ก.ย. 2561
6รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ30 ก.ย. 2561
7รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา 30 ก.ย. 2561
8รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน30 ก.ย. 2561
9รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป30 ก.ย. 2561
10รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 30 ก.ย. 2561
11รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรักษาความสงบภายใน 30 ก.ย. 2561
12รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30 ก.ย. 2561
13รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30 ก.ย. 2561
14รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม 30 ก.ย. 2561

1

X ปิด