ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
1,309
ปีนี้
720
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
20,492
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239

ลำดับรายการวันที่
1รานงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ธ.ค. 2564
2ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย16 ส.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
4สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 พ.ย. 2563
5รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25636 ก.ย. 2563
6แบบรายงานประจำปี 2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ-เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ9 เม.ย. 2562
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256211 ม.ค. 2562
8รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลแม่สอย28 ก.ย. 2561
9โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 255926 ก.ย. 2559
10โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25596 ก.ย. 2559

1

X ปิด