ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
1,645
ปีนี้
14,308
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
14,308
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย16 ส.ค. 2564
2รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 พ.ย. 2563
4รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25636 ก.ย. 2563
5แบบรายงานประจำปี 2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ-เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ9 เม.ย. 2562
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256211 ม.ค. 2562
7รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลแม่สอย28 ก.ย. 2561
8โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 255926 ก.ย. 2559
9โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25596 ก.ย. 2559

1

X ปิด