ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสชสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
313
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
2,050
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,050
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1แบบรายงานประจำปี 2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ-เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ9 เม.ย. 2562
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256211 ม.ค. 2562
3รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลแม่สอย28 ก.ย. 2561
4โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 255926 ก.ย. 2559
5โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25596 ก.ย. 2559

1

X ปิด