ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
1,645
ปีนี้
14,308
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
14,308
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม-พ.ศ.25647 มิ.ย. 2564
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-ฉบับที่-4-พ.ศ.25641 มิ.ย. 2564
3กฎกระทรวง-กำหนดอัตราภาษีป้าย-พ.ศ.-25634 ม.ค. 2564
4หลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ-ฉบับที่-2-พ.ศ.25635 มิ.ย. 2563
5พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-25609 เม.ย. 2563
6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-25601 เม.ย. 2563
7คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ4 มี.ค. 2563
8สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง29 ม.ค. 2561
9แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256320 ต.ค. 2560

1

X ปิด