ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
367
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,011
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
10,780
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
30,552
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

นางจุฬารัตน์ ชัยเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสิรินภา ทาระนัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสุภาวรรณ ยุบยำแสง
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนิลาวัลย์ วีระจรรยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสิรดาวรรณ ยานะโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ


นางสาววราภรณ์ ตาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวมุธิตา สุภาโพน
จ้างเหมาบริการ


นายพีราพล ภักดี
จ้างเหมาบริการ


X ปิด