ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
1,309
ปีนี้
720
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
20,492
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239

นายธวัช แก้วควายงาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอุไรวรรณ แสนสามก๋อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจิราพร ใจมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิษณุ เป็งใจ
จ้างเหมาบริการ


นายอดุลวิทย์ แก้วแสนศรี
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุรีย์ ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ


นางพัฒนา แก้วเคียงคำ
ครูชำนาญการ


นางศรีวรรณ์ เป็งเส้า
ครูชำนาญการ


นางพัชรินทร์ กันทะสิงห์
ครูชำนาญการ


นางนิตยา มะโนธรรม
ครู


นางสาวดาวรุ่ง ใจมา
ครู


นางสาวกังสดาล ภัทรรังสรรค์
ครู


นางสาววรณัน ด้วงโอ๊ะ
ครู


นางดวงดาว จุมปาทอง
ครู


นางศิริรัตน์ กิจจานุรักษ์สกุล
ครู


นางสาวพรสวรรค์ อุนจะนำ
ครู


นางมยุรี จันต๊ะวงศ์
ครู


นางสาวสายรุ้ง จันชูทิพย์
ครู


นางบานเย็น เป็งขันธ์
ครู


นางวิกานดา ยุบยำแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กครู


นางสาวดวงดาว สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กครู


นางชาลิสา แซ่วะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กครู


นางสาววรัญญา คำไผ่ประพันธ์กุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแล


X ปิด