ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสชสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
313
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
2,050
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,050
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
02 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
02 มีนาคม 2564

แบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ.2/6 เพื่อขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
02 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย เขตที่ 1 และเขตที่ 2,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2564

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งบางประเภทประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแพลตฟอร์ม Thai stop COVID (TSC) ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

เพื่อยกระดับมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สถานประกอบการประเมินตนเองเพื่อรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมอนามัย เทศบาลตำบลแม่สอยขอเชิญชวน ร้านค้า ตลาดนัด ในพื้นที่ตำบลแม่สอย ร่วมทำแบบประเมิน ตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2564

พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
27 มกราคม 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
26 มกราคม 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
21 มกราคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (66 รายการ)

X ปิด