ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
367
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,011
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
10,780
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
30,552
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

1
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การรับสมัครและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่สอย,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
08 สิงหาคม 2565

ทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับคะแนน 86.57 ในระดับ A)จากผลการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
05 สิงหาคม 2565

แจ้งเตือนให้ชำระภาษีทีี่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
05 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ผลประกวดคำขวัญ ตามโครงการยุวชนแม่สอยรุ่นใหม่ ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
02 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
02 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
22 กรกฎาคม 2565

คู่มือประชาชนเมืองคุณภาพ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
20 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
05 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
29 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
29 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ให้น้องๆตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย
**ให้นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสูติบัตร/ นำส่งให้ทางเทศบาลตำบลแม่สอย(กองการศึกษา) ภายใน 20 กรกฎาคม 2565 นี้

29 มิถุนายน 2565

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) 15 มิถุนายน 2565,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
15 มิถุนายน 2565

คำเตือน ! ใครที่พักอาศัยในบ้านเดี่ยว ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะตาม ซอยต่างๆ เตรียมรับมือกับพวกตำรวจปลอม ที่จะมาหาท่านโดยไม่ให้ท่านตั้งตัว,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th

คำเตือน ! ใครที่พักอาศัยในบ้านเดี่ยว ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะตาม ซอยต่างๆ เตรียมรับมือกับพวกตำรวจปลอม ที่จะมาหาท่านโดยไม่ให้ท่านตั้งตัว โดยเฉพาะพวกโจร จะอ้าง ถึงยาเสพติด ที่มีคนโยนเข้าไปในบ้านท่าน และ จะขอเข้าไปตรวจค้น
เมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ จะต้องทำอย่างไร

10 มิถุนายน 2565

การจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
10 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานด้านธุรการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่สอย,maesoi.go.th
30 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (191 รายการ)

X ปิด